PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TIỀN MẶT:

Vòng Ngọc Việt chấp nhận phương thức thanh toán bằng tiền mặt áp dụng trong GIAO HÀNG TRỰC TIẾP và THU TIỀN (COD) hoặc Quý Khách Hàng mua hàng trực tiếp tại cửa hàng.

 

x