Thạch Anh tóc

Công thức:SiO2

Sự sang chảnh và quý phái. Về cơ bản có các loại như: tóc đỏ, tóc vàng, tóc xanh, tóc đen. Giúp người sở hữu tiếp thêm năng lượng tích cực, ảo vệ khỏi tác động xấu, hỗ trợ trong việc kinh doanh và mang lại nhiều may mắn.

Thạch anh tóc đen 10
Thạch anh tóc đen 09
Thạch anh tóc đen 08
Thạch anh tóc đen 07
Thạch anh tóc đen 06
Thạch anh tóc đen 05
Thạch anh tóc đen 04
Thạch anh tóc đen 03
Thạch anh tóc đen 02
Thạch anh tóc đen 01
x