Aquamarine

Tên khoa học/ tiếng Anh  : Aquamarine

Công thức hóa học :Be3Al2Si6O18 

 

Aquamarine 19

Aquamarine 19

Liên hệ

Aquamarine 18

Aquamarine 18

Liên hệ

Aquamarine 17

Aquamarine 17

Liên hệ

Aquamarine 16

Aquamarine 16

Liên hệ

Aquamarine 15

Aquamarine 15

Liên hệ

Aquamarine 14

Aquamarine 14

Liên hệ

Aquamarine 13

Aquamarine 13

Liên hệ

Aquamarine 12

Aquamarine 12

Liên hệ

Aquamarine 11

Aquamarine 11

Liên hệ

Aquamarine 10

Aquamarine 10

Liên hệ

Aquamarine 09

Aquamarine 09

Liên hệ

Aquamarine 08

Aquamarine 08

Liên hệ

x