Serpentine

Nơi linh khí đất trời hội tụ, đá chuyển mình tạo ngọc. Chúng khơi gợi lòng nhân ái, tạo nên sự cởi mở, chân thành, giảm bức xạ cho người sở hữu.

x