Tin tức

Thạch anh

Thạch anh

   Thạch anh (Quartz) có công thức chung là SiO2, độ cứng 7 (Mohs) và sẽ giảm nếu lẫn nhiều tạp chất. Đây l... Đọc thêm
Thạch anh dâu tây

Thạch anh dâu tây

        Thạch anh dâu tây gồm thạch anh dâu tây xanh và thạch anh dâu tây hồng, đây đều là biến t... Đọc thêm
Đá thiên nhiên

Đá thiên nhiên

Năng lượng của đá thiên nhiên có Chi sổ Bovis trung bình từ 10.000 Bovis trở lên và đá cao cấp có thể đạt tới hơn 14.... Đọc thêm
x