Ngọc bích

Tên khoa học : Nepherite

Công thức hoá học :NaAl(SiO3)2

 

Ngọc bích 12

Ngọc bích 12

8.900.000₫

Ngọc bích 11

Ngọc bích 11

5.400.000₫

Ngọc bích 10

Ngọc bích 10

6.800.000₫

Ngọc bích 9

Ngọc bích 9

7.800.000₫

Ngọc bích 8

Ngọc bích 8

5.900.000₫

Ngọc bích 7

Ngọc bích 7

6.800.000₫

Ngọc bích 06

Ngọc bích 06

3.000.000₫

Ngọc bích 05

Ngọc bích 05

5.400.000₫

Ngọc bích 04

Ngọc bích 04

7.600.000₫

Ngọc bích 03

Ngọc bích 03

14.800.000₫

Ngọc bích 02

Ngọc bích 02

14.900.000₫

Ngọc Bích 01

Ngọc Bích 01

12.800.000₫

x