Ngọc bích

Tên khoa học : Nepherite

Công thức hoá học :NaAl(SiO3)2

 

Ngọc bích 12

Ngọc bích 12

8.900.000₫

Ngọc bích 02

Ngọc bích 02

14.900.000₫

x