Năng lượng của đá thiên nhiên có Chi sổ Bovis trung bình từ 10.000 Bovis trở lên và đá cao cấp có thể đạt tới hơn 14.000 Bovis. Mức độ chi số cho thấy đây là luồng dương khí tích cực vô cùng dồi dào có thể tác động và hỗ trợ nâng cáo dương khí của con người, tốt cho cả vận khí và sức khỏe.

 

Sử dụng đá thiên nhiên để bổ sung dương khí thay đổi vận khí lại vô cùng đơn giản nếu biết cách. Với các vật phẩm phong thủy làm từ đá thiên nhiên đặt ở nơi làm việc hoặc các sản phẩm trang sức đá thiên nhiên thường xuyên đeo bên người thì để nhận được tối đa năng lượng của đá chỉ cần sử dụng các màu sắc tương sinh tương hợp với mệnh cung phi của bản thân là đủ.

 

 

Vòng Ngọc Việt

"Người Tầm Ngọc - Ngọc Dưỡng Người."

x