Giông bão

Chiếc vòng của bình an và may mắn. Dưới ánh sáng vẻ đẹp của ngọc hiện lên rực rỡ và huyền bí như đám mây giông, là sự kết hợp của sự đa sắc và hoa văn ánh chớp.

Giông bão 1

Giông bão 1

Liên hệ

Giông bão

Giông bão

Liên hệ

x