Ngọc bích (Nephirite) dòng ngọc của tín đồ mệnh Hỏa, Mộc, ... Phôi ngọc xanh rì, đẳng cấp nhất trong các dòng ngọc. Biểu thị cho sự giàu sang, quyền quý, uy lực và trường thọ.

 

Vòng Ngọc Việt

"Người Tầm Ngọc - Ngọc Dưỡng Người."

x